Hur vanligt är bisexualitet hos män

Det verkade som att de i brist på en tupp parade sig med varandra istället. Vi bestämde oss för att kolla upp hur vanligt det var med homosexualitet i djurriket. Efter lite efterforskningar kom vi fram till att samkönat sex var ett ofta förekommande beteende hos många arter, vilket gav oss en tankeställare. Hur vanligt är det med asexualitet hos människor med psykotiska sjukdomar ; Som begrepp är asexualitet ganska nytt, Den forskning som har gjorts visar inte att det finns någon specifik orsak till att en person blir asexuell ; Att vara asexuell är väl ingen identitet, ni gör ju inget. Biologiska teorier är en av de vanligaste tankarna idag. Det skulle innebära att homosexualiteten är någonting som man föds med. Som person har man alltså ingen chans att välja. Den här teorin är väldigt vanlig hos homosexuella i dagens Sverige, det är många som upplever att de alltid har varit homosexuella. DE SENASTE TIO åren har den nationella folkhälsoenkäten som genomförs regelbundet i Sverige innehållit frågor om sexuell läggning. Enkäten visar tydligt att homo- och bisexuella (HB) personer har sämre hälsa än heterosexuella. Det är ungefär dubbelt så vanligt med ångest och depression, och risken för självmord är 2-4 gånger högre i gruppen homo- och bisexuella. 12. Hur vanligt är det? Det har gjorts många undersökningar som försökt ta reda på hur vanligt homosexualitet är. Resultaten varierar ofta beroende på hur undersökningen gjorts. Vissa resultat visar att upp till 30% av alla människor i hela värden är annat än hetero medan andra resultat är nere på 5-6%. Enligt Att:n är homosexuella män (77 procent) och kvinnor (71 procent) mer angelägna om att komma ut med sin sexualitet. Enbart 28 procent bisexuella personer är öppna med sin läggning.

Homosexualitet - Mimers Brunn